AKDER 

Kurucu üyelerinden olduğumuz AKDER, üyeler arasında ve piyasada etik kuralların uygulanmasını, ülkemizde bu konuda kalite standartlarının oluşturulmasını hedefleyen sektörün tek kuruluşudur. HİPAŞ, Derneğin yönetim kurulu üyesi olarak aktif ilişkisini sürdürmektedir.


SAHA İSTANBUL - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi ve ortak bir sinerji yakalaması hedefleri doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul kurulmuştur. Kamu ve özel sektörden pek çok kuruluşun paydaş olduğu bu güçlü birlikteliğin etkin bir üyesiyiz.