HİPAŞ HİDROLİK VE PNÖMATİK SAN. VE TİC. A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz hidrolik ve pnömatik sektöründe mühendislik hizmetleri, tasarım ve geliştirme, satış faaliyetlerinde kalite, tüm süreçlerimizin önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Buna göre kalite politikamız;

 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için, müşterilerimize güvenilir çözümler sunmak ve tüm süreç hedeflerimizde müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, 
 • Yasal şartlar ve özel müşteri gereklilikleri doğrultusunda, süreçlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi gözden geçirmek, iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak,
 • Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi ve uluslararası şartlara uygunluğu için doğru kaynak ve işgücü kullanımının sağlanması,
 • Sektördeki en yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek tasarım faaliyetlerini iyileştirmek ve arttırmak. Sektör bilgilerini sürekli yenileyerek pazarlama ve satış kapasitemizi arttırmak ve satış sonrası hizmetlerine ağırlık vererek servis ağımızı genişletmek,• Çalışanlarımızı en yüksek meslek standartlarında seçmek ve şirket içi ve şirket dışı sürekli eğitimlerle yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak,
 • İnsan ve çevre sağlığının korunması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynakları ayırmak, yasal şartlara maksimum seviyede uymak ve ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Kalite yönetim sistemimizin standart gerekliliklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, 
 • Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetler yapılmasını sağlamak,
 • Şirket politika ve temel değerlerini esas alarak, sektördeki tecrübelerimiz ve uzman mühendis ekibimiz ile ülkemize faydalı olacak şekilde yurtiçinde ve yurtdışında projeler üretmek, kalite politikamızdır.

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

HİPAŞ HİDROLİK VE PNÖMATİK SAN. VE TİC. A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz Hidrolik ve Pnömatik sektöründe tüm süreçlerimizin önemli bir boyutu ve vazgeçilmezi olan İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularında;

 • İSG ve Çevreyle ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklerle, İSG ve Çevre Yönetim Standartlarının ve Sistemimizin gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla; faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde doğal kaynak kullanımını, enerji tüketimini, atıkları minimum düzeyde tutacağımızı; atıklarımızın geri dönüşümünü ve geri dönüştürülemeyenlerin uygun bertarafını; faaliyet, ürün ve hizmetlerimizden kaynaklı kirliliği önleyeceğimizi, sürdürülebilir kaynak kullanımı sağlayacağımızı,
 • İlgili tüm tarafların İSG ve Çevre farkındalıklarının artırılması için elimizdeki araçları kullanacağımızı, daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ve çevre için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vereceğimizi,
 • Çevre boyutlarımızın analizini; makine ve süreçlerimizin İSG risk ve fırsat değerlendirmelerini yapmayı, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve bunlara ilişkin riskleri minimize edeceğimizi,
 • “SIFIR İŞ KAZASI” hedefiyle, iş kazası, meslek hastalıkları ve acil durumlar kaynaklı kayıpları yok etmek için çalışmalar yapacağımızı,
 • Çalışan temsilcileri başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın görüş ve önerilerini İSG ve Çevre Yönetim sistemimize önemle dahil edeceğimizi,
 • İSG ve Çevre Yönetim sistemlerini uygulayacağımızı, sürdüreceğimizi; performansını izleyerek, artırılması için sürekli iyileştirmeler yapacağımızı,

Taahhüt ederiz.

Hi̇paş Hi̇droli̇k Ri̇sk Yöneti̇mi̇ Yaklaşımı

HİPAŞ Hidrolik Pnömatik San. Tic. A.Ş tarafından her riskin aynı zamanda fırsatları da beraberinde getirdiği düşüncesinden hareketle “sürdürülebilir büyüme” nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir.

Şi̇rketi̇mi̇z Ri̇sk Yöneti̇m Poli̇ti̇kası

Risk Yönetiminde her prosesteki potansiyel riskleri öngörebilmek, yönetmek, izlemek, gerekli faaliyet planlarını önceden oluşturmak amacıyla proaktif metot benimsenmiştir.

Bu bağlamda;

 • Riskleri etkin bir biçimde yönetmek ve izlemek,
 • Riskleri proaktif bir biçimde yönetmek, belirlenen parametreler yardımıyla riskleri ilk aşamada belirlemek ve analiz etmek,
 • Çözüm ortaklarına, müşterilere ve çalışanlara uzun vadede fayda maksimizasyonu ve artı değeri sunmak, risk yönetiminin temellerini oluşturmaktadır.

Kali̇te Belgelendi̇rme

HİPAŞ’ ta 2007 yılından itibaren ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi etkin şekilde uygulanmakta olup, Mart 2018 itibariyle ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı belgelendirilmiş ve gerekli şartları sürdürmektedir.

Hipaş

ISO 9001 Türkçe
PDF Formatı İndirmek için tıklayınız
ISO 9001 İngilizce
PDF Formatı İndirmek için tıklayınız

ISO 14001 Türkçe
PDF Formatı İndirmek için tıklayınız
ISO 14001 İngilizce
PDF Formatı İndirmek için tıklayınız
ISO 45001 Türkçe
PDF Formatı İndirmek için tıklayınız
ISO 45001 İngilizce
PDF Formatı İndirmek için tıklayınız