HİPAŞ HİDROLİK VE PNÖMATİK SAN. VE TİC. A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz hidrolik ve pnömatik sektöründe mühendislik hizmetleri, satış ve tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde kalite, tüm süreçlerimizin önemli ve vazgeçilmez bir boyutudur. Buna göre kalite politikamız;  

 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya devam etmek, açıklık çerçevesinde güvenilir çözümler sunmak ve tüm süreç hedeflerinde müşteri odaklılığı ön planda tutmak, 
 • Yasal şartlar ve özel müşteri gereklilikleri doğrultusunda, süreçlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi gözden geçirmek, iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak,
 • Sektördeki en yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek tasarım faaliyetlerini arttırmak ve sektör bilgilerini sürekli yenileyerek pazarlama ve satış kapasitemizi arttırmak ve satış sonrası hizmetlerine ağırlık vererek servis ağımızı genişletmek,
 • Çalışanlarımızı en yüksek meslek standartlarında seçmek ve şirket içi ve şirket dışı sürekli eğitimlerle yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak,
 • İnsan ve çevre sağlığının korunması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynakları ayırmak ve ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Kalite yönetim sistemimizin standart gerekliliklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,  
 • Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesini, şirket karlılığı ve operasyonların etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini, belirli periyotlarda raporlamalar yapılmasını, düzenli olarak gözden geçirmelerin ve gerekli değişikliklerin yapılmasını, ilgili sorumlulukların tanımlanması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetler yapılmasını sağlamak,
 • Şirket politika ve temel değerlerini esas alarak, sektördeki tecrübelerimiz ve uzman mühendis ekibimiz ile ülkemize faydalı olacak şekilde yurtiçinde ve yurtdışında projeler üretmek,

Şeklinde ifade edilmiştir.

Hi̇paş Hi̇droli̇k Ri̇sk Yöneti̇mi̇ Yaklaşımı

HİPAŞ Hidrolik Pnömatik San. Tic. A.Ş tarafından her riskin aynı zamanda fırsatları da beraberinde getirdiği düşüncesinden hareketle “sürdürülebilir büyüme” nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir.

Şi̇rketi̇mi̇z Ri̇sk Yöneti̇m Poli̇ti̇kası

Risk Yönetiminde her prosesteki potansiyel riskleri öngörebilmek, yönetmek, izlemek, gerekli faaliyet planlarını önceden oluşturmak amacıyla proaktif metot benimsenmiştir.

Bu bağlamda;

 • Riskleri etkin bir biçimde yönetmek ve izlemek,
 • Riskleri proaktif bir biçimde yönetmek, belirlenen parametreler yardımıyla riskleri ilk aşamada belirlemek ve analiz etmek,
 • Çözüm ortaklarına, müşterilere ve çalışanlara uzun vadede fayda maksimizasyonu ve artı değeri sunmak, risk yönetiminin temellerini oluşturmaktadır.

Kali̇te Belgelendi̇rme

HİPAŞ’ ta 2007 yılından itibaren ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi etkin şekilde uygulanmakta olup, Mart 2018 itibariyle ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı belgelendirilmiş ve gerekli şartları sürdürmektedir.

Hipaş

Türkçe
PDF Formatı İndirmek için tıklayınız
İngilizce
PDF Formatı İndirmek için tıklayınız